Disclaimer

Disclaimer voor https://www.bestecryptosjop.nl/
Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.bestecryptosjop.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door BesteCryptoSjop.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BesteCryptoSjop is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BesteCryptoSjop.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BesteCryptoSjop.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

BesteCryptoSjop.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. BesteCryptoSjop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aankoop digitale valuta, producten of diensten

BesteCryptoSjop.nl verwijst enkel naar aanbieders van digitale valuta, producten dan wel diensten. Bij de aanschaf van een digitale valuta, product of dienst gelden de aankoopvoorwaarden van de betreffende winkel of dienstverlener. BesteCryptoSjop.nl verkoopt zelf géén producten of cryptocurrency. Wij hebben geen contact met verkoopafdelingen van onze diverse adverteerders en kunnen ook niet bemiddelen bij problemen rond de aankoop van een digitale valuta, product en / of dienst.

Advies

BesteCryptoSjop.nl is niet verantwoordelijk: voor de adviezen die worden verstrekt via onze website. Bij aanbiedingen voor financiële, medische, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen dient u zich te wenden tot een deskundige, voor professioneel advies over uw beslissing. De adviezen worden hier zonder enige vorm van garantie gegeven. Wij bieden geen financieel advies en geven slechts onze mening.

Het investeren in cryptocurrency is zeer risicovol en de koersen kunnen sterk schommelen. Investeer alleen geld dat je kunt missen en ken de gevaren. In het ergste geval kan een crypto niets meer waard worden en ben je al je geld kwijt.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.bestecryptosjop.nl/ op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op 30 augustus 2018.